Skip links

 

Regulamentul oficial al campaniei promotionale

“ Campania Promotionala GAMES INTERNATIONAL – Lucky Ticket” 

 

  1. Prezentul regulament contine informatiile referitoare la campania promotionala ‘‘ “ Campania Promotionala GAMES INTERNATIONAL –Lucky Ticket, denumita in continuarea prezentului regulament ,,Campania promotionala’’,  organizată de S.C. Games International Slot Machine S.R.L., cu sediul în Brasov, str. Mihail Kogalniceanu nr. 13, bl C2, mezanin 2, având C.U.I. 38596114 si număr de inregistrare la O.R.C. J8/3288/2017, reprezentată de PODAC oLEG -administrator.
  1. ‘’ Campania Promotionala GAMES INTERNATIONAL – Lucky Ticket“ se va organiza incepand cu data de 06.04.2023 in locatia SC GAMES INTERNATIONAL SLOT MACHINE SRL – str.13 Decembrie nr.17, jud. Brasov

Valoarea totala a castigurilor acordate in cadrul campaniei promotionale, este de 50.000 lei.

 

  1. Campania promotionala se va desfasura conform prezentului regulament (‘’Regulamentul’’), care este obligatoriu pentru toti participantii. Prin participarea la aceasta campanie, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul participantilor. Participantii la campania promotionala sunt obligati sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor si conditiilor prezentului regulament. Regulamentul este intocmit sub semnatura privata, la locul desfasurarii  campaniei promotionale.
  2. Organizatorul poate mediatiza campania promotionala, prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ.
  1. La campania promotionala pot participa persoanele cu varsta mai mare de 18 ani cu execptia angajatilor organizatorului si a rudelor lor de gradul I si II. Nu se percep taxe suplimentare de participare la campanie. Regulamentul de campania promotionala nu afectează in nici un fel regulamentele de joc ale aparatelor din sala de jocuri.
  1. Acordarea biletelor la campania promotionala:

Orice client care joaca la  jocurile de tip “ slot machine (masini electronice cu castiguri)” din locatia  Games International – str.13 Decembrie nr.17, jud. Brasov,  poate primi un ticket la campania promotionala  cu conditia ca acest client sa joace pe un bet minim de 100 de puncte (1 leu) si sa aibe activ cardul de fidelitate Games la aparat la care joaca.

Castigarea ticketelor consta in felul urmator : biletele vor fi acordate aleator prin intermediul sistemului de jackpot. In momentul acordarii biletului la campania promotionala,  pe monitoarele din locatie va aparea anuntul « LUCKY TICHET » si numarul aparatului la care se atribuie tichetul.

Jucatorul aflat la aparatul caruia i se atribuie tichetul va extrage din bolul de sticla aflat in locatie, un bilet Lucky Tichet  – valoarea biletelor din bol este cuprinsa intre 50 lei si 500 de lei.

Dupa ce jucatorul a extras ticketul, acesta va razui partea scratch a acestuia si va descoperi suma de pe ticket.

Jucatorul va prezenta si va preda ticketul castigator operatorului din locatie,  in baza caruia se va intocmi un proces verbal de predare a sumei castigate.

  1. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal, nu vor fi luate in considerare de catre organizator.
  2.     Organizatorul se obligă să păstreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la campania promotionala. Prin participarea la campania promotionala, participantii sunt de acord ca datele personale să poată fi folosite de către organizator pentru diverse actiuni publicitare de promovare ulterioare,.. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresată organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale, in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001.

Pentru toate cele mentionate in prezentul regulament de campanie promotionala , participantii nu au nici un fel de obiectii si sunt de acord cu tot ce apare in regulament Participantii iau act de faptul ca in viitor firma organizatoare nu-si asuma alte obligatii sau plăti fată de participanti.

  1. Organizatorul nu este răspunzator de plata altor taxe,a altor obligatii financiare sau orice alte obligatii de orice natura,legate de premiul oferit.
  1. Organizatorul isi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament al campaniei in perioada desfasurarii promotiei printr-un act aditional intocmit sub semnatura privata si adus la cunostinta jucătorilor.