Skip links

Regulamentul oficial al campaniei promotionale 

“CASH EXPRESS  Buzau” 

 1. 1. Prezentul regulament contine informatiile referitoare la campania promotionala ‘’GAMES INTERNATIONAL”, denumita in continuarea prezentului regulament ,,CAMPANIE’’, organizată de S.C. GAMES INTERNATIONAL SLOT MACHINES.R.L., cu sediul în Brasov, Str. Mihail Kogalniceanu, nr.13, bl.C2, mezanin 2, jud. Brasov, având C.U.I. 38596114 si număr de inregistrare la O.R.C. J08/3288/2017, reprezentată de Podac Oleg -administrator.
 2. 2. Campania promotionala “CASH EXPRESS“ se va organiza in perioada 05.2023-30.06.2023, in locatia SC GAMES INTERNATIONAL SLOT MACHINE SRL situata in: OR. BUZAU, STR. UNIRII BL.2A, JUD. BUZAU

Premiile  acordate in cadrul campaniei promotionale ‘’ CASH EXPRESS sunt in valoare totala de 45.000 lei, pe toata perioada campaniei.

Data de extragere a premiilor acordate este :30.06.2023.

 1. 3. Promotia se va desfasura conform prezentului regulament (‘’Regulamentul’’), care este obligatoriu pentru toti participantii. Prin participarea la aceasta campanie, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul participantilor. Participantii la campanie sunt obligati sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor si conditiilor prezentului regulament. Regulamentul va fi facut public, la locul desfasurarii 
 2. 4. Organizatorul poate mediatiza campania promotionala, prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ.
 3.  5. La campanie pot participa persoanele cu varsta mai mare de 18 ani, cu exceptia personalului de paza cu care societatea GAMES INTERNATIONAL SLOT MACHINE SRL are contract,  angajatilor organizatorului si a rudelor lor de gradul I si II. Nu se percep taxe suplimentare de participare la campania promotionala. Prezentul Regulament nu afectează in nici un fel regulamentele de joc ale aparatelor din salile de jocuri.
 4. 6. Acordarea ticketelor la campania promotionala se face astfel: Orice client care joaca la jocurile de tip “ slot machine (masini electronice cu castiguri)” in salile participante la campania promotionala ( identificate la pct. 2 din prezentul Regulament) poate primi un ticket la campania promotionala daca joaca pe un bet minim de 100 de puncte (1 leu) urmand ca biletul sa fie printat automat.

Ticketele vor fi acordate aleator prin intermediul sistemului de jackpot. In momentul acordarii biletului pe monitoarele din locatii va aparea anuntul « TICKET  » si numarul aparatului la care se atribuie ticketul.

Clientii care detin cardul Games International se pot  autentifica inainte de a incepe sa joace la aparate  si vor avea mai multe sanse de a castiga tickete la campania promotionala din prezentul regulament. Suplimentar posesorii de carduri Games International au posibilitatea de a converti punctele de loialitate de pe cardul Games International in tickete la campanie dupa cum urmeaza :

1 ticket valabil la extragere = 100 puncte de loialitatate (1 punct loialitate = 2 lei rulati).

*Punctele acumulate pe cardul de fidelitate Games inainte de inceprrea campaniei, se blocheaza, pe intreaga durata de desfasurare.

In momentul in care jucatorul confirma transformarea punctelor de loialitate in tickete acestea vor fi printate si introduse automat in urna de extragere.

Convertirea punctelor de loialitate in tickete, va fi posibila in toate locatiile in care s-au autentificat cu cardul la cititorul de carduri, acumuland punctele respective conform mizei jucate.

Clientii detinatori de carduri  isi pot valorifica punctele acumulate in tickete la campanie dar au si posibilitatea convertirii in bani- CashBack, conditiile de a beneficia de aceste avantaje sunt :

 • la printarea prin multiplicare a 50 de tickete se beneficiaza de  50 de lei- 1 ticket = 1 leu.
 • *daca se doreste printarea sub 50 de tickete nu se mai acorda cashbak-ul la numarul de tickete printate.

Prin convertirea in banii a ticketelor printate, se va completa o dispozitie de plata   pe numele clientului, care va atesta primirea sumei  Reclamatiile ulterioare semnarii dispozitie de plata, nu vor fi luate in considerare de catre organizator. 

 1. 7. Dreptul de a obtine un ticket de participare la promotie este exclusiv al persoanei care joacă. Acest drept nu este susceptibil de instrăinare de către alte persoane.

Ticketul de participare nu este transmisibil, dar posesorul acestuia poate sa imputerniceasca  o alta persoana, sa-l reprezinte cu drepturi depline printr-o procura notariala ( orice altfel de imputernicire nu va fi luata in considerare), in momentul extragerii castigatorului.

 1. 8. Extragerea castigatorilor:

          Extragere a campaniei promotionale Cash Express va avea loc in data de 30.06.2023, incepand cu ora 19.00 in  locatia din OR. BUZAU, STR. UNIRII BL.2A, JUD. BUZAU

Extragerea castigatorilor premiilor campaniei se va face in 3 etape, cate 1 categorie la fiecare etapa.

Premiile vor fi impartite pe mai multe categorii, si anume:

 • Categoria I  1 premiu in valoare de  15.000 lei
 • Categoria II3 premii in valoare de 5.000 lei
 • Categoria III – 5 premii in valoare de 1.000 lei

                    La extragere participantii nu pot castiga mai mult de 1( un) premiu din  fiecare categorie.

In  timpul desfasurarii extragerii se vor mai acorda aleatorii premii de tip Happy Hour , premii totale in valoare de 10.000 lei cu conditia de a juca pe miza minima 200(2 lei) si de a fi active simultan minim 9 aparate de tip slot machine.

Conditii de validare si acordare  a premiilor extrase

Ticketul extras este validat cu conditia ca persoana a carei nume apare pe ticketul extras sa fie prezenta in sala , sa detina cardul de loialitate Games si sa detina asupra sa un act de identitate valabil.

In cazul in care persoana a carei  nume apare pe ticketul extras (sau persoana imputernicita notarial de aceasta) nu are asupra sa cardul de loialitate Games si un act de identitate sau nu se afla in locatie in momentul extrageri, atunci ticketul respectiv nu va fi validat ca fiind castigator si se va extrage un nou ticket, urmand procedura de mai sus.

Confirmarea identitatii va fi facuta de catre Organizator sau reprezentanti ai Organizatorului, alaturi de verificarea indeplinirii conditiilor de validitate.       Participantii care nu pot indeplini aceste conditii vor fi invalidati.

Cardul de fidelitate poate fi utilizat doar de persoana pentru care a fost emis si nu poate fi instrainat altui client in scopul obtinerii punctelor de fidelitate. In acest caz i se vor anula punctele de fidelitate.    

 1. 9. In momentul inmanarii fiecarui premiu se va intocmi un proces verbal intre organizator si castigator, care va atesta primirea premiului de catre cel desemnat castigator. Semnarea procesului verbal atesta faptul ca persoana desemnata castigatoare a primit premiul, in conformitate cu prezentul regulament. Reclamatiile ulterioare semnarii procesului verbal, nu vor fi luate in considerare de catre organizator.
 2. Intreruperea promotiei inainte de termen.Promotia poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Promotiei. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Promotia mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca aceasta decizie sa fie adusa la cunostinta publicului.

Este interzisa participarea la actiunea promotionala  a persoanelor sub 18 ani.

          -Orice tentativa de fraudare a actiunii promotionale trebuie adusa imediat la cunostinta conducerii societatii.

          -In cazul in care un client aduce prejudicii societatii GAMES INTERNATIONAL SLOT MACHINE S.R.L sau incearca sa fraudeze campania promotionala, acel client nu va mai avea dreptul de participare la actiunile promotionale organizate in cadrul societatii, i se vor bloca toate punctele acumulate pe cardul de fidelitate, ticketele deja existente in urna vor fi invalidate in cazul in care va fi extras si i se va interzice accesul in salile de jocuri “GAMES INTERNATIONAL „pana in momentul recuperarii prejudiciului de catre societate si confirmarii facute de catre reprezentantul legal al GAMES INTERNATIONL SLOT MACHINE S.R.L

          -Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale .

          -Promotia respecta legislatia in vigoare pe teritoriul Romaniei privind jocurile de noroc si legile privind impozitarea acestora.

          -Sumele castigate de participantii la actiunea promotionala sunt impozitate in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

          -Regulamentul de participare si desfasurare a actiunii promotionale este afisat vizibil in fiecare sala de joc si este pus la dispozitie participantilor in mod gratuit la cerere.

 1. 11. Organizatorul se obligă să păstreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la campania promotionala. Prin participarea la campania promotionala, participantii sunt de acord ca datele personale să poată fi folosite de către organizator pentru diverse actiuni publicitare de promovare ulterioare, fără alte obligatii sau plăti din partea organizatorului. Castigatorul este acord cu fotografierea lui si poza lui sa fie expusa in sala organizatoare , site-ul firmei organizatoare precum si pagina de Facebook a firmei organizatoare . Totodata participantii la campania promotionala, sunt de acord cu filmarea acesteia pe toata durata desfasurarii ei. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresată organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale. Conform Legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal, participantul va beneficia de dreptul de informare, acces, de modificare, de limitare a prelucrarilor datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale sau automatizate de prelucrare. Acesta are dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care il privesc şi să solicite ştergerea datelor daca considera ca prelucrarea este excesiva in raport cu scopul ei. Pentru exercitarea acestor drepturi, va avea posibilitatea sa se adreseze cu o cerere scrisă depusa la sediul companiei. Deasemenea acesta are dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal sau justiţiei in situatia incalcarii drepturilor sale privind prelucrarile de date cu caracter personal

Pentru toate cele mentionate in prezentul regulament, participantii nu au nici un fel de obiectii si sunt de acord cu tot ce apare in regulament. Participantii iau act de faptul ca in viitor firma organizatoare nu-si asuma alte obligatii sau plăti fată de participanti.

 1. Organizatorul se obliga sa vireze catre bugetul de stat sumele primite de la castigatori reprezentant retinerea la sursa a impozitului pentru premiul acordat.
 2. 13. Organizatorul nu este răspunzator de plata altor taxe,a altor obligatii financiare sau orice alte obligatii de orice natura,legate de premiiile oferite.
 3.       14. Organizatorul isi rezervă dreptul de a modifica  prezentul regulament al campaniei promotionale, in perioada desfasurarii promotiei printr-un act aditional autentificat la notar, acest fapt fiind adus la cunostinta jucătorilor prin afisarea la locul extragerii.